lean szkolenia

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się zmiany w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie niekoniecznych. lean prezentacje Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnowania zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Skorzystanie z metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.